Collijn-plaketter till manhemiter

Inför klubbens 100-årsdag ansökte styrelsen om Sveriges Schackförbunds hedersutmärkelse Collijn-plaketten för ett antal manhemiter som gjort stora insatser för klubben (se hemsidan 061103). Det tänkta utdelningstillfället var naturligtvis vid 100-årsfesten, men det var några som inte hade möjlighet att närvara då.

Tre man fick sina plaketter i anslutning till Tvåans hemmamatch mot Schackalen – Tvåan är ett lag som hyst många trogna manhemiter. Siste man, Daniel Malmgren, bor numera i Tyskland och erhöll sin utmärkelse vid ett tillfälligt strandhugg i hemstaden.

Ludvig Collijn var drivande vid bildandet av Sveriges Schackförbund år 1917 och blev också dess förste ordförande. Han svarade för omfattande ledarinsatser under 1900-talets första årtionden och plaketten delas också ut till medlemmar som utfört sådana.

För att komma i åtanke måste man ha varit aktiv som ledare under tio år. Plaketten finns i tre valörer; guld för insatser på riksnivå, silver för insatser på distriktsnivå och brons för insatser på klubbnivå.

Här ser vi själva plaketten med Ludvig Collijn i profil

Här ser vi själva plaketten med Ludvig Collijn i profil

Göran Andersson kom till Manhem år 1988 efter ett halvt liv som smålänning, men acklimatiserade sig snabbt och drog ett tungt lass vid våra SM-arrangemang 1990. Därefter verkade han som kassör de följande åren och har därutöver arbetat med IM-turnering, Manhems krokodiler och annat smått och gott. Göran är revisor i klubben sedan 1997 och även stormästare i korrschack.

Göran Andersson, 60, erhöll  Collijn-plaketten i brons

Göran Andersson, 60, erhöll  Collijn-plaketten i brons

David Fendrich kom till klubben som elvaåring 1988 och engagerades redan 1992 som ungdomstränare. Med ett fyraårigt uppehåll har han fortsatt med den viktiga uppgiften sedan dess. David har också suttit i styrelsen under tre år som huggredaktör och vice ordförande och arbetade dessförinnan i valberedningen. Han är i dag lagledare för det ärorika Manhem 2.

David Fendrich, 29, erhöll Collijn-plaketten i brons

David Fendrich, 29, erhöll Collijn-plaketten i brons

Mats Welin är också en egen produkt, som gick med i Manhem 1987. Mellan 1992 och 2005 har han arbetat som ungdomstränare innan flytten till Kalmar för studier nödvändiggjorde ett avbrott. Han var med i klubbens ungdomsutskott mellan 1995 och 2003, varav ett år som ungdomsansvarig i styrelsen. Mats har även varit lagledare och arbetat i valberedningen.

Mats Welin, 29, erhöll Collijn-plaketten i brons

Mats Welin, 29, erhöll Collijn-plaketten i brons

Daniel Malmgren, 34, började sin ledarbana som ungdomstränare 1990, vilket han fortsatte med fram till 1998 med ett års uppehåll. Mellan 1990-2001 var han ledamot i styrelsen, först som ungdomsansvarig, senare som biträdande kassör. Daniel är en arbetsmyra med ett varmt hjärta för Manhem, som i dag är medlem på håll från sitt hem i tyska Mannheim(!)

Daniel erhöll samtidigt Manhems veteranmärke i silver, som snabbt kom att pryda tröjbröstet!

Bilderna är tagna av Sam Friberg.