Höstens introduktionskurs i gång

På måndagen startade Manhems numera traditionella introduktionskurs för vuxna hemmaspelare. Den har blivit ett fast inslag sedan starten 2000 och höstens upplaga har lockat nio deltagare. Mindre vanligt men inte ovälkommet är att sex av de nio är kvinnor.

Första träffen bjöd på litet information om klubben, genomgång av eventuella oklarheter i reglerna, litet om matt och litet om schackhistoria. Dessutom fick alla göra det s.k. Styrkeprovet, ett diagnostiskt prov med uppgifter på matt och materialvinst. Som kursledare fungerar Sören Svensson.

De nya manhemiterna hälsas varmt välkomna till klubben!