IM-turneringen rond 2: tredelad ledning

Också den andra ronden bjöd på ett par möten som var rätt fort överståndna. Heikki Westerinen och Bengt Svensson anslöt till Rauan Sagit i ledningen efter segrar.

Karl Johan Moberg

Hannes Langrock remis
Josef Ask Hekki Westerinen 0 – 1
Joel Åkesson Rauan Sagit remis
Bengt Svensson Victor Nithander 1 – 0
Vjatjeslav Syskov Sergej Kasparov remis

Topprankade Sergej Kasparov hade sitt andra svartparti, denna gång mot Vjatjeslav Syskov. Via Engelskt uppstod en treradersställning och det var som om en stormvind drog över brädet och svepte bort alla pjäserna. Efter tjugo drag återstod bara tornen och några bönder i en ganska lika ställning och snart plockades fredspipan fram.

Heikki Westerinen valde inte oväntat Kungsindiskt mot Josef Ask. Den senare gick fel i ett tidigt skede och tvangs släppa två centrumbönder för obetydlig kompensation. Ganska snart lamslogs vits spel av den finländske veteranens centrumkontroll och strax efter trettiostrecket var det dags att kasta in handduken.

Mötet mellan Karl Johan Moberg och Hannes Langrock såg synnerligen lovande ut ur en publik synvinkel. Båda spelade som om ingen tidsbegränsning fanns i ett Engelskt parti där vit etablerade ett vackert centrum och domaren vässade pennan inför tidsnödsbevakningen. Av detta blev dock intet, för strax före tjugo drag enades man om remi. "Det var lika", sade Langrock. "Det blev olikfärgade löpare", sade Kalle.

Victor Nithander valde det moderna försvaret mot Bengt Svensson, som raskt etablerade en bred närvaro i centrum. Victor undergrävde vits centrum och gav en kvalitet för bonde och aktivt spel. Från början var nog detta spelbart, men som tiden gick kunde kamratenspelaren neutralisera de svarta pjäserna och när den svarta kungsfianchettolöparen byttes av hade vinden definitivt vänt. Med kvalitet över och aktiva tunga pjäser gjorde Svensson inga misstag.

"Jag bestämmer mig vid brädet" sade Rauan Sagit innan sitt svartparti mot Joel Åkesson. Väl på plats blev det Damindiskt och en ganska lika ställning uppkom med tunga pjäser och olikfärgade löpare. Rauan kunde utnyttja sin centrumövervikt till att skapa en fri d-bonde, men Joel gick till storms på kungsflygeln och efter tidskontrollen hade han fått en hyperfarlig fribonde på f7. Det fanns någon lovande fortsättning, men som det blev kunde Rauan åla sig ur greppet och bärga en halva.

Efter två ronder toppar därmed Rauan, Heikki Westerinen och Bengt Svensson på 1½ före Karl Johan, Hannes Langrock, Sergej Kasparov, Joel och Vjatjeslav Syskov 1, Victor ½ och Josef Ask 0. Morgondagens toppmöte blir när Rauan tar sig an Bengt Svensson med de vita pjäserna.

Partierna hittar du här: www.ssmanhem.se/filer/Pelaro2006.pgn