Många manhemiter i Knatte-DM:s B-finaler

Knatte-DM:s B-finaler avgjordes med 40 deltagare varav över hälften manhemiter som tog ett flertal prisplatser.

Resultat, mellanstadiet: 4. Neda Farhand 5 (av 9; 10 delt.); lågstadiet: 2. Nicolai Rostefors 5 (av 7), 3. Ran Li 5, 4. Alf Klaar 5, 6. Axel Liljendal 4½, 7. Kristian Eliasson 4½, 8. Joel Näslund 4½ (30 delt.).

Fullständiga resultat finns på Göteborgs Schackförbunds hemsida.