Påminnelse: juniorträningarna börjar

Denna vecka börjar juniorernas träningsgrupper, som tidigare meddelats skriftligt i det utsända höstprogrammet och i kallelsen till julavslutningen. Grupper och tider är desamma som under hösten om inte annat meddelats.