Ratinglistan korrigerad

Ratinglistan på hemsidan har korrigerats med avseende på Mats Welins tal.