Julen närmar sig…

Klubbverksamheten har nu gått i julvila, men för den skull råder ingen dvala. Direkt efter jul startar två turneringsklassiker, låt vara utanför kommungränsen.

I Stockholm spelas Rilton Cup tillsammans med sidoturneringarna Rilton Open och Rilton 1600. Joel Åkesson och Victor Nithander kommer att kämpa mot högkvalificerat internationellt motstånd i A-turneringen Rilton Cup den 27 december – 5 januari, och i Rilton 1600 för spelare under detta ratingtal följer vi Johan Hansson, Johannes Aira och Håkan Warston. Mer om denna tävling går att läsa på Stockholms Schackförbunds hemsida (Rilton Cup överst på sidan)

Peter Vas spelar än en gång i Karlstad Open, som går den 27-30 december. Anmälningslista ligger ute på Karlstads AS:s hemsida och man kan förmoda att resultat också läggs ut där.

Efter nyår rivstartar klubben med de traditionella schackdagarna på Nordstadstorget som i år ligger den 3-6 januari. Programmet är nästan klart och kommer förhoppningsvis att kunna offentliggöras här på hemsidan under mellandagarna. Dessutom är målet att du skall ha fått ett nytt nummer av Nafset innan nyårsklockorna ringt ut.

Man skall heller inte glömma Hisingen Open, som spelas den 7-8 januari i Kyrkbyskolan. Götaverkens primus motor Sture Hellberg kan berätta mer om du ringer honom på 53 89 47.

Den tävlingen skall inte förväxlas med ungdomstävlingen Hisingen Open, som går lördagen den 7 januari. Information om den kommer att sändas ut med e-post till juniorerna.

En riktigt God Jul – och välkommen tillbaka till vårsäsongen!