Ratinglista (1 januari 2005)

Nu kan man ladda ner Manhems medlemmars rating per den 1 januari 2005. Tävlingsledningen räknar med att uppdatera visningen av våra medlemmars rating under våren, men under tiden får ni hålla tillgodo med ett Word (.doc) dokument.

Ratinglista (1 januari 2005)