Snart dags för bokauktion!

Manhems 38:e internationella schackboksauktion kommer att hållas söndagen den 3 april kl. 12.00. Visning av böckerna äger rum från kl. 10.00.

Inlämning av böcker pågår och auktionen kommer att omfatta ungefär 700 utrop. Vill du veta mera? Tag kontakt på tel. 031-91 04 44 eller via e-post bokauktion@ssmanhem.se