Ratinglista 1 September

Rating listan för September finns nu på hemsidan. Vi kommer under hösten att utarbeta en ny sökfunktion för våra medlemmars rating, under tiden tills detta är klart så hänvisar vi till ett Word-dokument som finns att ladda ner här på sidan. Ratinglistat 1 September 2004.