Ungdomens Hisingen Open: ökat manhemdeltagande

Årets första deltävling i Knatterallyt, Hisingen Open, gick av stapeln den 6 januari. Tävlingen rymmer också juniorklasser. Totalt ställde 94 deltagare upp till spel, därav 22 manhemiter. Man kan notera att vårt deltagande fortsätter att öka tävling för tävling, detta trots bristfällig kallning denna gång.

De resultatmässiga framgångarna blev dock begränsade den här gången.

Resultat, juniorer: 1. Peter Vas 6 (av 7) (2 delt.); kadetter: 1. Victor Vas 5, 2. Johannes Aira 5, 3. Marcus Axelsson 5, 4. Harald Berggren Torell 4, 5. Johan Hansson 4 (16 delt.);1994: 4. Erik Persson 5, 6. Amanj Aref 4½ (14 delt.); 1995: 2. Jessica Bengtsson 5½, 3. Daniel Skorczynski 5 (13 delt.); 1996: 3. Lukas Thell 4, 5. Hannes Thell 4 (18 delt.); 1997: 4. Gabriel Svorono 5 (14 delt.). I klass 1998 deltog 17 spelare varav en manhemit.

Fullständiga resultat återfinns hos Göteborgs Schackförbund.

Nästa tävling är Schack i Nordstan den 3 februari. Också den är öppen för juniorer och kadetter.