Vårmästerskapet 2009

# Namn Rat. 1 2 3 4 5 6 7 Po.
1 Eira Medero 1000
8

o
-

2

1
-

3

0
-

4

½
-

5

0
-

6

1
-

7

o
-

2 Roy Löfgren 1000
7

1
-

1

0
-

8

1
-

3

0
-

4

0
-

5

1
-

6

0
-

3
3 Leonardo Aira 1000
6

1
-

7

1
-

1

1
-

2

1
-

8

1
-

4

1
-

5

0
-

6
4 Lawrence Abika 1000
5

0
-

6

1
-

7

1
-

1

½
-

2

1
-

3

0
-

8

0
-

5 Sandro Olofsson 1000
4

1
-

8

0
-

6

1
-

7

0
-

1

1
-

2

0
-

3

1
-

4
6 Gösta Larsson 1000
3

0
-

4

0
-

5

0
-

8

0
-

7

1
-

1

0
-

2

1
-

2
7 Jan Ambecker 1032
2

0
-

3

0
-

4

0
-

5

1
-

6

0
-

8

1
-

1

i
-

3
8 Ing-Marie Rustas Wickström 1001
1

i
-

5

1
-

2

0
-

6

1
-

3

0
-

7

0
-

4

1
-

4


# Namn Rat. Oklart Po.
1 Leonardo Aira 1000(ny) 6
2 Sandro Olofsson 1000(ny) 4
3 Ing-Marie Rustas Wickström 1001 4
4 Lawrence Abika 1000(ny)
5 Roy Löfgren 1000(ny) 3
6 Jan Ambecker 1032 3
7 Eira Medero 1000(ny)
8 Gösta Larsson 1000(ny) 2


Vinnaren utsågs genom cupspel. Spelarna placerade 1-4 spelade semifinaler och final om de fyra första platserna. Spelarna placerade 5-8 spelade om den nedre placeringshalvan.

Semifinal 1: Leonardo Aira Lawrence Abika 1 – 0
Semifinal 2: Sandro Olofsson Ing-Marie Rustas Wickström 1 – 0
Undre halvan: Gösta Larsson Eira Medero 1 – 0
Final: Leonardo Aira Sandro Olofsson 0 – 1
3. pris: Ing-Marie Rustas Wickström Lawrence Abika 1 – 0 w.o.
5. pris: Jan Ambecker Gösta Larsson 0 – 1 w.o.