Årsmöte i Göteborgs schackförbund 20230429

För första gången på länge går Göteborgs schackförbunds årsmöte på en lördag.

https://www.goteborgschack.com/2023/04/11/arsmote-gsf-4

Manhem är den största föreningen inom Göteborgs schackförbund och alla Manhemiter som vill kan delta på GSFs medlemsmöten (röstningssystemet dock inte efter mötesdeltagande utan antal medlemmar i klubbarna samt sköts av klubbens delegat till mötet). Under mötet behandlas bl.a. val av styrelse för 2023. Diskussioner om Göteborgschacket brukar has i rätt stor utsträckning också.