GBG Torsdagssnabb 2 spelad

Klubbkvällen 6/4 att utgjordes av en snabbschacksturnering med 10min+5s/drag (d.v.s. i princip väldigt snabb snabbschack). Tävlingen var en öppen tävling d.v.s. man behövde inte vara med i schackklubb för att delta. En del nya ansikten kunde skönjas och de flesta hade säkert trevligt. Det fanns även servering. I tävlingen gick det allra bäst för undertecknad.
Lottning & Resultat

Pristagare: 1. Harald Berggren Torell (mitten), 2.Mohamad Rajab Alkhashman(t.v.) 3. Stefan Karlsson (t.h.)