Inbjudan till Vårmästerskapet 2022

Manhems vårmästerskap, den största tävlingen vi brukar ha under våren, startar 22/2 (OBS för Lilla Gruppen). Nu finns inbjudan ute och upplagd på hemsidan för de som vill vara med. Krav på vaccinpass är slopat efter restriktionslättnader. Behövs ej.

Inbjudan uppdaterad         Deltagare         Anmälan