Claes Fransson klubbmästare i korrschack

Efter över ett års spel och en del djupa drag är Manhems Korrschacks-KM färdigspelat. Tävlingen i sig var ett försök från SS Manhem att bredda utbudet av aktiviteter under coronatiden. När det gäller just att organisera en egen korrturnering som enda klubb i Sverige kan tilläggas. Sveriges Korrschackskommitté hjälpte emellertid en hel del och möjliggjorde i princip tävlingen. Stort tack till dem för det.

Resultat & Partier:
https://www.iccf.com/event?id=86479

De som ställde upp fick sig något av en ny upplevelse. Allt spelades på ICCFs (International Correspondence Chess Federation) rätt maffiga server och man fick lov att ta hjälp av allt som inte var människa – med andra ord var datorhjälp fullt tillåtet. Detta skapar såklart en helt annan dynamik jämfört med även de mest högklassiga partierna som spelas på vanligt bräde och premierar saker som organiserat analysarbete, kännedom om styrkor och svagheter i analysprogram och faktiskt rent tålamod.
Claes Fransson spelade överlag bäst och vann på mycket imponerande +8 =2 -0