Inbjudningar och åter inbjudningar

I högerspalten har det publicerats en del inbjudningar för främst diverse Junior-KMar, 2x blixt KM och 1x Snabb KM.

Vidare planeras en Ebbe Cup inom kort (max 31 deltagare) och en begränsad Äldre-Yngre match på max 30 deltagare. Mer om dem inom kort.

Vad gäller ordinarie KM, som normalt börjar slutet på september/början på oktober, ämnar vi vara något sena med att ha ut en inbjudan. Detta ifall det skulle visa sig att smittspridning av covid tar fart på ett mer oförutsägbart sätt än i nuläget. Planen är dock i högsta grad att tävlingen kommer spelas under hösten.