Förtydligande KM anmälan

Maila anmälningar.

Normalt brukar vi försöka ha en öppen självanmälan via schack.se men då vi precis bytt verksamhetsår och väldigt få ligger inlagda som medlemmar i schack.se:s system ännu är det inte optimalt. Swiss manager länkar på nu anmälda istället:

Öppna Gruppen      Lilla Gruppen