KM 2020 samt Blixt&snabb

Manhems verksamhet kommer dra igång så smått trots att coronaviruset fortfarande existerar i samhället.

Inbjudan för KM finns i högerspalten (scrolla långt neråt på vissa mobiler). Tävlingen kommer spelas i Schweizergrupper i år.
https://www.ssmanhem.se/wp-content/uploads/2020/09/Inbjudan-KM-2020-1.pdf

Inbjudan för Blixt KMar och Snabb KM 2020/21 finns nu ute.
https://www.ssmanhem.se/wp-content/uploads/2020/09/SS-Manhems-KM-i-blixt-och-snabb-202021.pdf