Den tiden på året

Manhems verksamhetsår är brutet och gick 20180901-20190831. Nu är det nytt verksamhetsår.

Om ni vill anmäla er för tävlingar maila info@ssmanhem på formatet “Kan ni registrera mig för verksamhetsåret 20190901-20200831. Jag kommer såklart betala medlemsavgiften i omedelbar närtid eller när avi kommer.”