Blixt- och Snabb-KM:ar senareläggs

Tävlingsutskottet har beslutat att senarelägga KM i blixt, Snabb-KM och KM i klassisk blixt. Detta på grund av bristande anmälningsläge för stunden. Nya datum kommer att meddelas.