Myntinsamling 8 oktober

Manhems mynt- och sedelinsamling (Info PDF) fortgår med viss positiv förändring sedan senaste sammanställningen. Det är gott att se att klubbens medlemmar och välvilliga personer skänkt en sådan mängd gamla mynt och sedlar. Som rapporterats tidigare kommer allt som skänks tas tillvara, växlas in och läggas i Manhems klubbkassa.