KM – kort Q&A

På förekommande anledning kommer här ett kort inlägg (på fråge&svar format) angående diverse KM relaterade ting.

Vad för särskiljning gäller om man hamnar på samma poäng?

KM-Gruppen + Kandidatgruppen (Bergergrupper): 1. Inbördes möte/-n   2. Sonneborn Berger (sämsta motståndare borträknad)   3. Flest Vinster   4. Flest svartpartier   5. Klubbtävlingsutskottet avgör särskiljningsmetod (lottning troligt)

Öppna Gruppen Tis. & Ons. + Lilla Gruppen Tis. & Ons (Schweizergrupper): 1. Sonneborn Berger (sämsta motståndare borträknad)   2. Inbördes möte/-n   3. Flest Vinster   4.   Flest svartpartier   5. Klubbtävlingsutskottet avgör särskiljningsmetod (lottning troligt)

Vad gör man om ett resultat blivit satt som felaktigt resultat?

Meddelar tävlingsledningen så snart som möjligt. Konkret via klubbens mail eller telefon. Skriver man själv fel på listan är det fullt ok att stryka över och ändra till rätt resultat.

Varför möttes vissa spelare två gånger i ett par av grupperna?

I schweizer-lottningssystemet som används i de båda öppna och lilla grupperna finns bestämmelser som gör gällande att om två spelare möts en rond, men partiet avgörs på annat sätt än partiet spelas så kan spelarna lottas ihop även i en senare rond. Schweizer-regler (se speciellt C.04.2 – D2):

https://www.fide.com/component/handbook/?id=84&view=article

När räknas elo-rankingen för tävlingen?

För KM- och Kandidatgruppen räknas elot så att det kommer på spelarnas rankingtal 2017-01-01. För övriga grupper kommer elot från KM 2017-02-01. Anledningen till denna uppdelning är en miss vid registreringen av de olika grupperna (kortfattat skickades en mindre tydlig rankingregistreringsblankett in, varvid saker missades i registreringen).

När får man pris?

KM prisutdelning vid lussefesten tisdagen den 13/12, 18.30