Hängrondsvecka i Klubbmästerskapet

Denna vecka (den som startar med måndag 23/11) är Hängrondsvecka i KM. Detta innebär att det ej är ordinarie rond och har man inga hängpartier behöver man inte komma.

Har man dock uppskjutna partier från tidigare i turneringen skall dessa spelas av under veckan. Praktiskt gör man så att man tar kontakt med sin motståndare (saknas kontaktuppgifter – kontakta klubben) och bestämmer en tid under veckan att spela partiet. Nedan följer aktuell hängrondslista:

Hängronder 15

Inbjudan och PM bifogas också:

PM KM 2015

Inbjudan KM2015

För övrigt ombeds alla spelare kontrollera sina resultat så att de stämmer samt rapportera in alla redan spelade hängpartier.

Hälsningar.

Harald Berggren – Sekreterare SS Manhem