Klubbtidningen Hugget – Nytt nummer planerat

SS Manhem har haft en lång tradition av att ge ut en klubbtidning – Hugget. Denna tidning har gett Manhems medlemmar möjlighet läsa om allt möjligt intressant kring Manhem, Manhemiter och schack i allmänhet. Vill du själv läsa ligger de senaste numren av Hugget på Manhems hemsida i PDF-format.

Det är en del arbete inblandat med att göra ett nummer av Hugget. Material skall produceras, hämtas in samt sättas ihop till en tidning. Traditionellt har medlemmarna i klubben själva bidragit med materialet till tidningen. Det har också funnits en redaktör. En vanlig medlem som känt sig manad. Denne har sett till att materialet tagits om hand och gjorts till en tidning.

På senare år har Hugget legat i dvala. Det har saknats en redaktör och i princip gör det fortfarande det. Ibland får man dock göra det bästa av läget och försöka hitta tillfälliga lösningar; därför har jag (Harald Berggren Torell) meddelat att jag kommer agera redaktör för ett nummer av Hugget. Planerad utgivningstid sensommar/höst 2015.

Jag efterlyser därför av klubbens medlemmar: Bidrag till Hugget. Tag kontakt på hugget@ssmanhem.se om du är intresserad av att skriva ett Huggetbidrag. Du kan även skicka iväg ett mail om du har en bra idé på ett Huggetbidrag eller har övriga tankar kring Hugget.

Hälsningar.

Harald Berggren