Schack4an-mästaren vanns av Aria Ben Saied

Den årliga rekryteringstävlingen Schack4an lockar varje gång ett flertal nya fjärdeklassare till gamla fina Manhem, i år drygt 130 stycken. För de flesta är deltagandet i själva Schack4an deras enda kontakt med det organiserade schackspelet och en nyckelfråga är hur barnen kan föras vidare på det ädla spelets väg.

Sedan Schack4an startades i Göteborg för åtta år sedan bjuder klubben in de nyvärvade barnen till tävlingen Schack4an-mästaren, som riktar sig till enbart denna grupp. Årets uppdrag spelades på lördagen och samlade sju barn. Vann gjorde nye medlemmen Aria Ben Saied med följande fullständiga resultat:

1. Aria Ben Saied 5½(av 6), 2. Gustav Berius 4, 3. Nathan Lindskog 3½, 4. Tobias Röjemo 3, 5. Astor Bylund 3, 6. Elis Palmér 2, 7. Tuva Brändemo 1 (7 delt.).

Nästa  steg är att träning erbjuds för Schack4an-barnen med början veckan efter påsklovet.