Vårmästerskapet: Öppna gruppen lottad på nytt

På grund av ett avhopp på ett av de högre borden så har lottningen i den öppna gruppen gjorts om. Den lilla gruppens lottning förblir opåverkad.