Knatterallyt 6: premiär för Västkustpassanten

66 barn ställde upp till spel i den nyinstiftade rallytävlingen Västkustpassanten, som detta år tog Kung Bores drabbnings plats  i kalendern. Av deltagarna företog tio från Manhems ädla klubb den långvöga resan till Jörlanda och arrangerande Stenungsunds SK och i de yngsta åldersklasserna gjorde de våra tydliga avtryck.

Resultat; födda 2002: Ingen manhemit deltog (11 delt) ; födda 2003: ingen manhemit på topplats (18 delt.); födda 2004: 6. Eric Sun 4 (av 7; 13 delt.); födda 2005: 1. Arvin Rasti 6, 2. Gustav Lindholm 6, 3. William Olson 5½ (16 delt.); födda 2006-: 2. Alexander Ström Engdahl 4½, 3. Marcus Lindholm 4 (8 delt.).