Manhems IM-turnering 6: Ny vinst för Fries Nielsen

Manhems schackvecka fortsatte på onsdagen med turneringens sista dubbelrond. Frågan är om någon kan stoppa Fries Nielsen som på förmiddagsronden tog sin 5:e vinst av 6 möjliga och nu leder med 1½ poäng före Lars Karlsson, som dock har ett parti mindre spelat.

 

Jonas Bengtsson  0 – 1   Harald Berggren Torell
Mikael Arnelind   1 – 0 IM Vladimir Poley
IM Jens Ove Fries Nielsen   1 – 0 FM Martin Brüdigam
FM Philip Lindgren   0 – 1 FM Joel Åkesson
GM Lars Karlsson   remis FM Jürgen Brustkern

 

Derbyt mellan hemmaspelarna Jonas Bengtsson som vit och Harald Berggren Torell öppnades à la moderna försvaret. Jonas spelade oprovoserat fram bonden till d5 vilket gav Harald fina svarta fält för sina hästar. Efter diverse slagväxling fick Harald tillgång till en öppen f-linje och terrängövervikt på kungsflygeln. Dambyte förstärkte trycket på samma flygel och när Haralds kung vandrade upp i fiendeland fick springarna det stöd som behövdes för att plocka några bönder med vinst som följd.

I partiet mot Mikael Arnelind hade Vladimir Poley uppenbarligen bestämt sig för att vara offensiv oaktat de svarta pjäserna. Efter en kungsindiskliknande öppning offrade Vladimir bonde b5, ett offer som dock avböjdes, därefter bonde c7, ett offer som av förklarliga skäl antogs då det inte gav särskild kompensation. Med bonde över var Mikaels ställning klart fördelaktig och fick direkt vinstkaraktär när Poley åter var i offertagen – denna gång offrades ett torn för bonde e4. Det senare måste berott på en felbedömning som blev väldigt tydlig efter ett starkt löpardrag av Mikael. 1-0.

Philip Lindgren och Joel Åkesson ställde upp sig enligt modell kungsindiskt/Benoni. För att frigöra sig från bindningen Lg5 av en springare på f6 spelade Joel h6 och g5 och det såg lite luftigt ut på kungsflygeln när Philip senare kontrade med h4. Philip flyttade emellertid de tunga pjäserna till damflygeln och när Joel hotade att tränga in på h-linjen flyttade Philip tillbaka ett torn till en passiv placering på g-linjen. Detta utnyttjade Joel genom kontring på damflygeln med avgörande hot. 0-1.

Jens Ove Nielsen tog sin femte vinst av 6 möjliga. Denna gång var det Martin Brüdigam som fick sträcka vapen. Jens Ove verkar inte vara någon man för långa teorivarianter utan spelar gärna lite udda öppningar eller vad sägs om e4, Sf3 och Le2 och det är dags att tänka själv. Enligt databasen utvecklade sig partiet till Ponziani och så småningom fick Jens Ove starka bönder på e4 och f4 och efter torndubblering på e-linjen och e5 fick svart allt svårare att hitta bra drag. En springarschack på f6 där pjäsen inte gick att likvidera utan svåra konsekvenser var början till slutet och resulterade i en kvalitetsvinst. Därefter förde Jens Ove partiet till vinst.

Även Lars Karlsson spelar gärna udda öppningar och har en okonventionell spelstil – nästan alltid med goda resultat. Denna gång  såg öppningen mot Brustkern kufisk ut och Lars fick anstränga sig (?) för att hålla partiet flytande. Till saken hör att Brustkern spelade bra och ett temporärt springaroffer minskade Karlssons vinstchanser väsentligt. Till slut uppstod ett helt lika bondeslutspel. Remi.

Ställningen efter sex ronder:

1 : IM Jens Ove Fries Nielsen 5½ p

2: GM Lars Karlsson 4 (1) p

3: FM Martin  Brüdigam 3½ p

4-5: FM Philip Lindgren, FM Joel Åkesson  3 p

6-8:, IM Vladimir  Poley, Harald Berggren Torell, FM Jürgen Brustkern 2½ p

9:  Mikael Arnelind 2 p

10: Jonas Bengtsson ½ (1) p

Partierna från rond 6 hittar du här.

Tabell finner du på Chess Results.