Manhems IM-turnering 2: Jens Ove Fries Nielsen ende fullpoängare

Manhems schackvecka fortsatte på söndagen  med den andra ronden av såväl IM-gruppen som Elo-gruppen. Kampviljan är fortsatt god och endast ett parti i IM-gruppen slöt med remi. GM Lars Karlsson spelade sitt första parti och vann efter högintressant spel.

FM Philip Lindgren 0 – 1 IM Jens Ove Fries Nielsen
FM Jürgen Brustkern  0 – 1 FM Martin Brüdigam
FM Joel Åkesson 0 – 1 IM Vladimir Poley
Jonas Bengtsson  remis Mikael Arnelind
GM Lars Karlsson  1 – 0 Harald Berggren Torell

 

Jonas Bengtsson gick in i tävlingen efter gårdagens uppskjutna möte med Lars Karlsson. Det skedde mot Mikael Arnelind, vilken valde Nimzoindiskt med de svarta pjäserna. Efter avbyten i centrum spelade Jonas med hängande bönder och efter tjugofem drag där ställningen fortfarande väntade på det förlösande initiativet enades spelarna om remi.

Om någon förväntat sig ett fredligt parti mellan de båda tyska deltagarna Brustkern och Brüdigam, båda härstammande från Berlin, togs man snabbt ur denna villfarelse. En lustig ställning med vita bönder på d3 och d5 med en storbonde Lc4 uppstod, men allt var teori enligt Caro-Kann. Brustkern var tydligen väl påläst och spelade mycket snabbt. För snabbt visade det sig, för i stället för att i 14:e draget spela Sxf7 med fördel spelade Brustkern Sxg6 med pjäsförlust. Med pjäs över förde Brüdigam partiet till vinst.

Joel Åkesson och Vladimir Poley spelade avböjd damgambit där båda manövrerade pjäserna utan att blotta sig. I mittspelet vann Poley en bonde genom ett mellandragshot mot Åkessons dam. Efter ytterligare en bondevinst förde Poley partiet säkert till vinst.

Philip Lindgren och Jens Ove Fries Nielsen öppnade engelskt och båda rockerade kort. Jens Ove flyttade utan rädsla fram sina kungflygelbönder och skarpt spel uppstod. Plötsligt offrade Philip en springare genom att ta en av de framskjutna bönderna, ett offer som Jens Ove inte antog utan svarade med ett motoffer. Philip hamnade så småningom i svår tidsnöd och i komplicerad ställning blev han mattsatt. Ett spännande parti.

Lars Karlsson startade turneringen med att besegra Harald Berggren Torell, men det satt hårt åt. Lars låter gärna motståndaren få skenbar ställningsfördel genom att släppa till terräng. Så även denna gång. Haralds pjäser stod hotfullt nära motståndarens kung men det fanns hela tiden taktiska möjligheter. Lars offrade kvalitet, kanske inte helt rumsrent, men spelet blev mycket komplicerat där stormästaren till slut hade sett längst och tog hand om hela poängen. Även detta ett spännande parti.

Ställningen efter två ronder:

1 : IM Jens Ove Fries Nielsen 2 p

2: FM Martin  Brüdigam 1½ p

3: GM Lars Karlsson 1(1) p

4-6: FM Philip Lindgren, Harald Berggren Torell, IM Vladimir  Poley  1 p

7: Jonas Bengtsson ½ (1) p

8-9: Joel Åkesson, Mikael Arnelind ½ p

10: FM Jürgen Brustkern,  0 p

Partierna från rond 2 hittar du här.

Sören Svensson