Manhems IM-turnering 1: tre vinnare i inledningen

Manhems schackvecka inleddes på lördagen med den första ronden av såväl IM-gruppen som Elo-gruppen. Bara ett parti i IM-gruppen slöt med remi, medan däremot mötet med stormästaren Lars Karlsson och hemmasonen Jonas Bengtsson sköts upp då Karlsson spelar en annan tävling i Stockholm som slutförs i morgon.

Mikael Arnelind 0 – 1
FM Philip Lindgren
IM Jens Ove Fries Nielsen 1 – 0
FM Jürgen Brustkern
FM Martin Brüdigam remis
FM Joel Åkesson
IM Vladimir Poley 0 – 1
Harald Berggren Torell
Jonas Bengtsson uppskj.
GM Lars Karlsson

Den unge tysken Martin Brüdigam kom väl inläst till mötet med Manhems Joel Åkesson. I en bogoindier med manhemiten som svart blev spelet ganska snabbt utjämnat och efter byten av alla de lätta plus damen var spelarna nere i ett dubbelt tornslutspel där  man  snart enades om remi.

Gamle Manhem-bekantingen Jens Ove Fries Nielsen anlade partiet med västeråstysken Jürgen Brustkern aggressivt med tidigt h2-h4 mot tyskens moderna försvar. Kanske skrämd av den danska blodtörsten försökte Brustkern mota Olle i grind genom att snabbt spela h5 och g6, med följden att hans mörka fält med försvagade. Det utnyttjade Fries Nielsen genom att metodiskt besätta f6 och g5 med svartlöpare respektive springare för att därefter sprätta upp kungsflygeln med framstötarna g2-g4 och senare h4-h5 och av det tyska motspelet på damflygeln blev det inte mycket. Fries Nielsen offrade kvalitet för genombrott mot kungen med farliga hot. Tysken sökte i förtvivlan öppna damflygeln till priset av underläge med torn mot två lätta, men tvingades snart kasta in handduken då Fries Nielsens kungsställning var kassaskåpssäker.

Harald Berggren Torell spelade svart i Holländskt mot en annan gammal Manhem-bekanting, Vladimir Poley. Den i Sverige och Stockholm sedan länge boende vitryssen öppnade spelet initiativglatt med lovande spel på den ljusa holländska diagonalen  mot svarts kung. Vit hade svaga svarta damflygelbönder att sikta mot, kunde nog ha vunnit bonde men gick för långsamt fram och svart kunde utjämna spelet. Framåt fyrtiodragsstrecket kunde i  stället manhemiten vinna bonde med en bindnings hjälp. Svart kom in i den vita ställningen med dam och torn och när Poley lät sin kung söka skydd på h-linjen framför sina bönder kunde Berggren Torell växla över sitt torn till angrepp framifrån och segern var ett faktum.

Inledningsrondens längsta parti spelades mellan Örgrytes Mikael Arnelind och limhamnaren Philip Lindgren. Ett Nimzoindiskt parti mynnade ut i spel där vit hade ett hängande bondepar och där svart fick och tog tillfället att byta sin starka vitlöpare mot att vit fick en försvagad kungsställning med dubbelbonde på f men löparparet. När Arnelind ryckte fram med den ena av sina hängande bönder gick spelet in i ett mer statiskt skede: Lindgren fick fält för sina springare och kunde rycka fram med sina  bönder på båda flyglar. Vit såg sig nödd att byta av halva sitt löparpar men hade ändå en ganska stum löpare och en kringränd fribonde i fara att falla för ett angrepp. Arnelind försökte få  motspel genom ett bondeoffer men nu saknade han helt angreppsmål; Lindgren kunde aktivera sin kung och inleda ett kombinerat avbytes- och fribondeaavancemangsprogram. Efter 72 drag hade Arnelind ledsnat på den tröstlösa kampen och slängde fram kardan.

Ställningen efter 1 rond:

1-3 : IM Jens Ove Fries Nielsen, FM Philip Lindgren, Harald Berggren Torell 1 p

4-5: FM Martin Brüdigam, Joel Åkesson ½ p

6-7: GM Lars Karlsson, Jonas Bengtsson 0 p (1)

8-10: IM Vladimir  Poley, FM Jürgen Brustkern, Mikael Arnelind 0 p

Partierna från rond 1 hittar du här.