Dags för Äldre-Yngre-matchen!

En återkommande aktivitet i Manhems kalender är den traditionella Äldre-Yngre-matchen, vår lagmatch där manhemiterna gör  upp i en match omfattande ett entimmesparti, ett tjugominutersparti och ett blixtparti om fem  minuter. De båda lagen är indelade efter  ålder och förra året gick brytpunkten mellan lagen vid 35 år.

Hur skall det gå i år?? Det kan du, käre manhemit, själv påverka genom att anmäla ditt intresse för deltagande med vändande epost eller per telefon till klubben på 24 47 45!

Årets match spelas tisdagen den 6 maj kl. 18.30, men det är självklart bra och önskvärt om du är på plats en kvart innan!

Väl mött!