Rilton spelades över nyår i vanlig ordning

En tradition i svenskt schackliv är Rilton, som spelas över vart nyår. Tävlingen spelas med stöd av Riltonfonden, testamentariskt inrättad efter Tore Rilton. I Rilton Cup deltar ett flertal stormästare och dessutom finns sidoturneringarna Elo och Open, denna gång med deltagande av några manhemiter. Fina insatser gjordes än en gång av icke minst av våra unga påläggskalvar Gabriel Svorono och Basil al Waeli. Nämnas bör även den senares i nuläget manhemoanslutne far Kasib, som vann hela Open utan poängförlust!

Resultat, Rilton Elo: 26. Gabriel Svorono 5½ (av 9), 75. Sven Degerfeldt 4, 98. Håkan Warston 3 (111  delt.).

Resultaten från Rilton Elo finner du här.

Resultat, Rilton Open: 13. Basil al Waeli 4½ (av 7; 56 delt.).

Resulteten från Rilton Open finner du här.