Nordiska mästerskapet

År 1899 grundades Nordiska Schackförbundet och redan två år tidigare genomfördes en nordisk turnering i Stockholm, som kom att bli en föregångare till det kommande nordiska mästerskapet. I och med detta är Nordiska Schackförbundet världens äldsta internationella schacksammanslutning.

Nordenmästerskapet genomförs ännu i våra dagar, nu senast i danska Køge. Tre manhemiter återfanns bland de inalles 81 deltagarna.

Resultat: 36-42. Sven Degerfeldt 4½ (av 9), 43-59. Sören Svensson 4 (av 9), 60-62. Svante Norlander 3½ (81 delt.).

Fullständig tabell återfinner du här.