Fin manheminsats i Skol-SM

Bromma var valplatsen för årets Skol-SM, en tävling som tappat en del i kvantitet sedan höjdpunkten runt 1980, då mer än 900 spelare samlades. Denna gång stannade deltagandet vid dryga 400, vilket nog speglar svenskt schack ganska väl. Sista skriket i svenskt ungdomsschack är de s.k. skolschacksklubbarna, som bildats land och rike kring med ganska stor framgång, men dessa visar ännu inga tydligare spår i tävlingsdeltagandet.

Manhem fanns på plats med en trupp, vägledd av undertecknad och den icke oävne Rikard Winsnes, och kunde inregistrera den bästa insatsen på ett flertal år med sju placeringar bland de tio främsta i respektive klass och med Harald Berggren Torells brons i äldsta klassen som toppnotering. Harald tar i och med detta farväl från sin juniorbana, som varat i många år och som bjudit på en stabil utveckling och allt högre spelstyrka med stigande ålder.

Ett glädjeämne var vår grupp 2005:or, som hela tiden hängde med i toppen och som slutförde tävlingen med tre man bland de sju främsta! Dessa gossar har redan visat framfötterna på hemmaplan och visade nu att spelstyrkan räcker också på riksnivå. Vår näst bästa årsklass är 2001, där tre man slutade bland de tretton första och här känner nog den insatte seniorspelaren i klubben igen vissa namn.

I Skol-SM:s mellanåldrar presterade både Leonardo Aira och Gabriel Winsnes tecken på en ökad spelstyrka och lönades för detta med sina bästa placeringar hittills.

Resultat, Klass A (1993-96): 3. Harald Berggren Torell 5½ (av 8), 12. Jessica Bengtsson 4½, 21. Louise Segerfelt 3 (26 delt.); Klass B (1997-98): Ingen manhemit deltog (40 delt.); Klass C (1999): 6. Leonardo Aira 5 (32 delt.); Klass D (2000): 7. Gabriel Winsnes 5½, 36. Johanna Nabbing 2½, 38. Marcus Ossowicki 2½ (41 delt.); Klass E (2001): 7. Basil al Waeli 5½, 11. Love Troberg Eskola 5,13. Simon Torell 5, 25. Linus Gisselgård 4½, 33. Keivan Mohsenvand 4 (59 delt.); Klass F (2002): Ingen manhemit deltog (40 delt.); Klass G (2003): 39. Oscar Nabbing 5 (av 11; 63 delt.); Klass H (2004): Ingen manhemit deltog (50 delt.); Klass I (2005-): 4. Filip Vlahovic 7½, 5. Gustav Lindholm 7½, 7. Arvin Rasti 7 (60 delt.).

De fullständiga resultattabellerna finner du här.