Ny i Schacket samlade tolv deltagare

Ett av klubbens mest lyckade programinslag är vår introduktion för ”vuxna hemmaspelare” som ordnas i inledningen av varje höst och varje vår. Ibland betonar nya intressenter att de är  inte är några nybörjare av fruktan att hamna i en grupp av rena noviser, men den farhågan är som regel ogrundad: praktiskt taget inga rena nybörjare söker sig till en schackklubb, utan den som gör det är brukar nästan undantagslöst vara en som spelat mot kompisar, mot datamaskinen, på Internet, i skolan och som vill pröva på litet mer ”på riktigt”. Vissa har förstås ändå ganska begränsade kunskaper, men andra är rätt bra spelare, och i den numera hävdvunna Lilla gruppen får man ta sina första tävlingsschackssteg på en lagom nivå.

Något foto av deltagarna har inte hemsidan, men som nya medlemmar kan vi hälsa välkomna Såma Berzenci, Charlotte Drakengren (kursdeltagare för andra gången och därmed medlem redan tidigare) Magnus Edvall, Anders Ekvall (tidigare klubbspelare i Majorna), Karl Flyborg, Jonas Hamrén, Abbas Husseini, Christian Recktenwald (inflyttad klubbspelare från Tyskland), Anders Scabuzzo, Filip Valguarnera, Joel Valmari och Liliya Vlahovic.

  I höstens KM är nio av dessa med och vinner nya erfarenheter. I januari startar vårens upplaga av Ny i Schacket. Du som i din bekantskapskrets har någon som kan tänkas vara intresserad – tveka inte att hjälpa denne in på den rätta vägen!