Göteborgs Schackförbund höll årsmöte

På måndagen höll Göteborgs Schackförbund årsmöte i Schackcentrum på Vegagatan. Ett tiotal av distriktets klubbar fanns på plats. Styrelsen kunde rapportera om ett gott ekonomiskt resultat för det gångna året, om än själva schackverksamheten legat litet lågt på seniorsidan.

Utformningen av Lag-DM diskuterades och mötet gav styrelsen vägledning om den framtida spelformen. Man kan notera att det stundom kunnat höras visst gnöl angående Manhems alltför flitiga deltagande i distriktstävlingarna. Författaren till dessa rader tror dock att problemet ligger hos de klubbar som inte är med, snarare än tvärtom…

Ett annat ämne som diskuterades var hur man skall förfara med klubblösa schackspelare och deras rätt att vara med i förbundets tävlingsverksamhet. Det rådde en stor enighet om att distriktsmästerskapen är förbehållna medlemmar i göteborgsklubbar samt om att klubbspelare från andra distrikt är välkomna till icke-mästerskapstävlingar. Rena snålskjutsspelare får dock vara så vänliga att söka medlemskap i någon av Göteborgs klubbar, av vilka det ju inte råder någon brist.

En styrelse valdes för det kommande året i följande skepnad:

Christer Thörnqvist

Ordförande

SK Kamraterna

Kenneth Fahlström

Vice ordförande

Majornas SS

Joakim Elfving

Sekreterare

Göteborgs SS

Niklas Sidmar

Skattmästare

Mölndals SK

Johan Granholm

Materialförvaltare

SS Manhem

Jonas Mårdell

Tävlingsansvarig

Kärra SS

Mats Eriksson

Ungdomsansvarig

SS Manhem

Roland Häll

Ledamot

Lundby SS

Mikael Carlsson

Suppleant

Örgryte SK

Jörgen Nilsson

Suppleant

Mölndals SK

Nästa kalenderår har det gått ett hundra år sedan förbundet bildades och det blir således ett s.k. jubileumsår. Tre kommittéer har bildats och det finns alltså en del idéer, vartill vi förhoppningsvis kan återkomma framdeles.