Manhem valde ny styrelse

Den 17 september höll Manhem årsmöte med deltagande av sjutton medlemmar. Resultat- och balansräkningen föredrogs och kunde visa på ett solitt ekonomiskt resultat också detta år och i den fylliga verksamhetsberättelsen sammanfattades det gångna året. Förstalagets nedflyttning ur Elitserien vägde tyngst på minussidan, men i någon mån balanserades den av Johan Hultins tredje IM-inteckning i klubbens egen schackvecka, som för första gången rymde både stormästar- och IM-turnering. En annan ljuspunkt var andralagets avancemang till Superettan. En ny styrelse valdes och dess nya skepnad är

Mats Eriksson

Ordförande, ungdomsansvarig

Claes R. Nilsheden

Vice ordförande, klubb- och lagtävlingsledare

Göran Andersson

Skattmästare

Harald Berggren Torell

Sekreterare, bitr. klubbtävlingsledare

Jonas Bengtsson

Vice sekreterare, bitr. lagtävlingsledare, suppleant

Roy Johansson

PR- och rekryteringsansvarig, suppleant

Claes Brauer

Materialförvaltare

Håkan Warston

Schackveckoansvarig

Joel Åkesson

Elitansvarig

Mattias Fredriksson

Informationsansvarig

I valberedningen för tiden fram till nästa årsmöte ingår Jan Möller (sammankallande), Calle Jarebo och Patrik Abrahamsson och till revisorer valdes Hans Brodén och Sören Svensson med Jonas Ahlqvist som suppleant.

Verksamhetsberättelsen för året 2012/2013 finns att erhålla i klubblokalen.