Manhemiter på riksläger

Under de gångna dagarna genomfördes Sveriges Schackförbunds årliga lägerdagar på Strandgården utanför Halmstad. Fyrtiotalet barn i tre grupper insöp schacklig lärdom och deltog i diverse muntra aktiviteter. Från Manhem deltog Love Troberg Eskola och Hannes Ryberg och, som ledare, Mats Eriksson.