Lars Bergström i Växjöspelen

Helgen före midsommar spelades de ytterst traditionella Växjöspelen, där de anmälda spelarna lottas in i fyramannagrupper med Berger-lottning över tre ronder. I år var mer än hundra spelare med på banan och bland dem återfanns den smålandsbördige manhemiten Lars Bergström, för vilken Växjöspelen är mer traditionell än för de flesta andra levande göteborgare.

Eftersom grupplottningen bygger på medhavd rating blir med nödvändighet grupperna mycket jämna och det gällde i allra största synnerhet Lasses grupp, där samtliga partier slöt med delad poäng! Arrangörerna har trots detta lyckats särskilja placeringarna 1-4, vilket tyder på stor förfarenhet.

Resultat, grupp 8: 2. Lars Bergström 1½ (av 3; 4 delt.).

Alla resultat hittar du här.