Vårmöte med Göteborgs Schackförbund

På måndagen hölls Göteborgs Schackförbund vårmöte för det innevarande verksamhetsåret. Åtta av distriktets klubbar fanns på plats, däribland Manhem med Harald Berggren Torell som företrädare. Kvällen ägnades mest åt diskussionsfrågor; en som flammade upp var om icke-klubbanslutna spelare skall få vara med i förbundets tävlingar, föranlett av att en klubblös hade spelat i Blixt-DM. Detta var ingen beslutspunkt, men det var en ganska allmän mening att den som inte vill vara med i en schackklubb träffar ett val att inte stödja det organiserade schacket, och att det inte självklart att den skall kunna åka snålskjuts på det arbete som förbundets ideella ledare lägger ned för det gemensamma goda. En pseudodiskussion kom upp om det är rätt att kalla serien av tävlingar för låg- och mellanstadiebarn för ”Knatterallyt” eller om den skulle döpas om till något som lät mer ”vuxet”. Men ”barn” är ju inget skällsord och inte ”knatte” heller.

Tankar utbyttes om förbundets instundande hundraårsjubileum 2014 och hur det skall celebreras. Man kan notera att gamla fina Manhem är en av tre medlemsföreningar som är äldre än Göteborgs Schackförbund. GSS (1879) och Majorna (1907) är de andra, och Manhems bildandeår förutsätter jag att den värderade läsaren känner till.

Sommarens kongress diskuterades, i de flesta fall med resultatet att Göetborg går på Centralstyrelsens linje. En fråga som berörs i inte mindre än två motioner är om de medel Sveriges Schackförbund får från bidragsmyndigheten Ungdomsstyrelsen. Det sägs tydligt i reglerna att en viss del skall komma lokal verksamhet del, vilket hos en del vildhjärnor är samma sak som att fysiska pengar skall fördelas ut till olika bankkonton i landet. Vid kongressen kommer även frågan om registreringsavgifterna för vuxna medlemmar att dryftas, men effekterna av en utebliven höjning vore en mild västanfläkt i jämförelse med dem av ”det stora schackrånet”, att beröva riksförbundet det mesta av de medel man i dag förfogar för att driva verksamhet med. Det är ju så att användningen av varje års medel redovisas till myndigheten, som hittills aldrig har haft något att invända. Om schacket har några fiender vore detta ett effektivt sätt att lägga schackförbundet i grus.