Vårmöte avhölls på Manhem

På tisdagen hölls klubbens vårmöte för den här säsongen. Inga tyngre ärenden stod på dagordningen utan närvarande manhemiter fick information om ekonomin som den ter sig just nu. Prisutdelning förrättades för vårmästerskapet och det var så att deltagare med 5 poäng eller mer i Öppna gruppen och samtliga deltagare i Lilla gruppen erhöll pris. Deltagare som inte var med vid vårmötet kan hämta ut sina priser i efterhand på klubbens kontor och det bör de göra så fort som möjligt (man väljer ju bland ett urval böcker och ju längre man väntar, desto mer urplockat blir prisbordet) men absolut före midsommar. Med det menas före torsdagen den 20 juni.

På programmet stod också spel av Vårblixten. Den samlade tio deltagare och avlöpte som följer:

Resultat: 1. Patrik Abrahamsson 9 (av 9), 2. Jonas Bengtsson 8, 3. Martin Oxelqvist 7, 4. Thomas Meyer 6, 5. Richard Jern 5, 6. Kyrylo Yakymenko 4, 7. Per Hellgren 3, 8. Filip Vlahovic 2. 9. Liliya Vlahovic 1, 10. Tadashi Suzuki (10 delt.).