Skollags-SM: Oscar Fredrik fyra i hektiskt klubbarrangemang

Detta klubbens största arrangemang under våren ordnades helgen den 27-28 april i Oscar Fredriksskolan. 47 lag kom till spel i en tävling av det intima slaget; att tänka på för framtiden är att gästande föräldrar kanske borde ha avlastats spellokalen. En negativ punkt som dock inte faller på Manhem var den allsvenskifiering av ungdomstävlingarna som pågår inom SSF. Detta innebar bl.a. att matchpoäng räknades i stället för partipoäng och att domare skulle aktivt gripa in vid felaktiga drag, ovana nyheter för många av landets ungdomsledare.

Som positivt för de besökande lagen nämndes tävlingens centrala och samlade läge. Lag som önskade kunde bo i skolan och även äta frukost där. Avståndet till spellokalen blev därmed kort och skolan ligger också nära tågstationen. Utsikten från Oscar Fredriksskolan fick också beröm!
Eftermälet från skolans personal är uttalat positivt och det är tydligt att klubbens goda relation med skolan är ograverad.

Positivt sett ur Manhems synvinkel är inte minst att arrangemanget kommer att ge litet tillskott i klubbens lilla kassa i form av start- och logiavgifter och i form av servering av frukost och enklare förtäring.

Spelmässigt gjorde hemmaskolan Oscar Fredriks mellanstadielag 1 den bästa insatsen med en fjärdeplats. Inga andra manhemskolor var med.

Resultat, mellanstadiet: 4. Oscar Fredrik 10/20, 15. Oscar Fredrik 2 6/15 /18 lag); lågstadiet: 18. Oscar Fredrik 6/14 /(20 lag).

Beröm förtjänar klubbens funktionärer som förde arrangemanget i hamn: Håkan Warston, Jonas Bengtsson, Harald Berggren Torell, Johan Granholm, Tomas Kron, Rutger Almquist, Arvid Ringqvist, Johannes Aira, Göran Andersson, Claes Brauer och Calle Jarebo, i vissa fall efter hängivet klubbarbete såväl dag som natt.

Resultaten i Lågstadieklassen återfinns här.
Resultaten i Mellanstadieklassen återfinns här.
Resultaten i Högstadieklassen återfinns här.
Resultaten i Gymnasieklassen återfinns här.