Stormästarturneringen 5: vinst och remi för manhemiterna

IM Thomas Henrichs
1 – 0 IM Daniel Semcesen
GM Emanuel Berg
remis Mats Welin
IM Victor Nithander
1 – 0 IM Jasmin Bejtovic
GM Tomi Nybäck
remis Anton Frisk Kockum
GM Eduardas Rozentalis
remis GM Hans Tikkanen

Stormästarturneringens femte rond blev sinnebilden av en kamprond, med inget parti kortare än 46 drag. Här var det inget tal om att spara krafter inför onsdagens dubbelrond! I tabellställningen ligger spelarna snyggt grupperade parvis och i ledningen har Anton Frisk Kockum fått sällskap av trögt startande men idogt spurtande Thomas Henrichs.

I mötet mellan Tomi Nybäck och Anton Frisk Kockum spelade den senare som svart Bogoindiskt och efter bytet av svartlöparen mot springaren öppnades d-linjen samtidigt som damflygelbönderna intog låst läge. Svart expanderade i centrum med e6-e5-e4, vilket finländaren försökte motverka genom att ställa upp ett latent matthot längs långa diagonalen mot g7. För att slippa den tvångströjan tillät Frisk Kockum dambyte på e5 och spelarna gick in i slutspel TTLS på var sida och med tornlinjen i vits hand. Den utnyttjade han till att tränga in i svarts ställning, men samtidigt sökte svart hota bort den vita springare som hämmade svarts spel från sin framskjutna position på f5. Följden blev pjäsbyte av f5 mot Lb7 och bibehållen materiell jämvikt. Medan vit var inne och grejade med sitt torn på damflygeln snodde svart åt sig tornlinjen. En bondekapplöpning uppstod med två fribönder på var sida, men båda sidor hade försvarsresurser nog för att stämma i bäcken och partiets svallvågor stillnade till ett fredsslut.

Eduardas Rozentalis spelade Tarrasch med Ld3 mot Hans Tikkanens franska öppning. De vita damflygelbönderna slängdes på initiativets offereld och litauern kunde glädja sig åt ett torn på sjunde raden. Med hot om avbyten kunde Tikkanen dock aktivera sina pjäser och sätta fart på sin merbonde, den avlägsna a-bonden. Avbyten av de tunga följde och a-bonden kunde leta sig ned till andra raden, men där var den dåligt understödd och mot vits försvarsplan att marschera över med kungen från f1 och ta bonden fanns inget giftigt vis att förstärka svarts spel. Remi i femtio drag.

Emanuel Berg spelade vit mot Mats Welin och valde anrika Italienskt, giuoco piano som det så vackert heter. Spelet antog sluten karaktär där spelarnas hästar siktade in sig på fälten på f4 respektive f5 och efter löparbyte mot springare fick vit fram sin e-bonde till fältet f5. Den asymmetriska bondeställningen och aktiva pjäser på båda sidor skapade spännande spel och med bibehållen jämvikt fördes spelet vidare in i slutspel med torn och lätt på var sida. Svart hade en central fribonde och vid två förbundna på a och b. Vits bönder var inte särskilt startsnabba och svarts kungsaktivering i centrum var fullt tillräckligt för att säkra delad poäng.

Victor Nithander spelade Engelskt mot Jasmin Bejtovic, som tidigt expanderade i centrum med c5-d5. Bejtovic valde att spela med bondekil och spelade fram d5-d4, vilket gav terräng men också vita fält på c4 och e4. Bosniern ställde upp sig för, och genomförde, löparbyte på vita diagonalen. Victor sökte motspel mot svarts svaga bonde på b6, men till priset av att hans egen kungsställning slogs sönder genom ett pjäsbyte som fjärmade kungens bondeskydd på g-linjen. Det tycks som om Bejtovic i detta läge, med Victors pjäser och framför allt dam borta på damflygeln glufsande b-bonde hade möjlighet till ett blixtangrepp med dam, torn och springare som inte hade slutat väl för manhemiten. Begreppet ”förgiftad bonde” föreslår sig självt, men det antyder förekomsten av en fällutläggare som vet hur fällan skall slå igen, och i det här fallet deplacerade svart en springare för att i stället efter något drag gå med på dambyte och slutspelet var ett faktum; ett faktum där vit etablerade aktivt spel med TSK, vilket var vad som fanns kvar på brädet. Ganska snart blev vits pjässpel så besvärligt att svart fick betala med en springare för att lösgöra sig. Svart sprattlade några drag men måste snart ge sig när hans bönder tog slut.

Thomas Henrichs har efter en inledande förlust fått luft under vingarna och ställdes som vit mot Daniel Semcesen. Spanskt blev öppningen, som Semcesen bemötte med Sf6 jämte Lc5. Dambytet var nästan omedelbums ett faktum och en ädel kamp vidtog med öppen e-linje, två torn och tre lätta pjäser vardera. Genom aktivt spel kunde tysken locka fram svagheter i form av en dubbel svart centrumbonde och i form av en isolerad svart kantbonde. Massagen av dessa pågick ett bra tag, men svart höll stånd. Då prövade Henrichs en ny metod att komma framåt, nämligen att omvandla de svarta svagheterna till aktivt spel med löpare och kung genom avbyten. Semcesen försvarade sig segt, men efter åttio drag hade den tyska strategin krönts med framgång när en svart löpare blev dominerad och gick förlorad.

Ställningen efter fem ronder: Anton Frisk Kockum och Thomas Henrichs 3½, Emanuel Berg och Eduardas Rozentalis 3, Victor Nithander och Hans Tikkanen 2½, Jasmin Bejtovic  och Tomi Nybäck 2  samt Daniel Semcesen och Mats Welin 1½ poäng.

Turneringstabell för stormästarturneringen hittar du här.
Partierna från stormästarturneringen och Elo-turneringen hittar du här.