Jessica Bengtsson till JSM-gruppen

Förutom på rating kan man nå JSM-gruppen genom att vinna den s.k. juniorkvalgruppen, vilket Johannes Aira gjorde förra året. I takt med schackets tillbakagång är den numera ganska liten; det finns myriader av barn i fjärde klass som spelar i Schack4an, men ungdomar i övre tonåren är en mera sällsynt art. Detta givetvis med undantag för gamla fina Manhem som ser åldersgruppen för vad den är: schackspelare som står på tröskeln till schackets vuxenvärld och som därmed är en värdefull kategori. Inget ont om knattar, men fakta är att när det återstår tio år av ordnad verksamhet tills ett barn kan bli en del av den reguljära klubbverksamheten är det mycket som kan gå fel på vägen.

Högst rankad i årets juniorkvalgrupp var Manhems Jessica Bengtsson, som på detta vis tog på sig rollen som ratingfavorit. Hon snubblade en gång, i rond 4, men spurtade fint och gick i mål som etta med ganska liten marginal. Därmed kan vi få se två manhemiter i JSM-gruppen också nästa år! Samtidigt flyttas hon upp till mästarklassen i Svriges Schackförbund. Sandro Olofsson, som gick in som femma, flyttas upp till klass I.

Juniorkval: 1. Jessica Bengtsson 7 (av 9), 5. Sandro Olofsson 5, 8. Elliot Ekblad 4, 11. Hampus Lane 2 (12 delt.).

Fullständig information om juniorkvalgruppen hittar du här.