Manhem i Plikta under julilördagarna

Plikta heter den lekpark som avslutar Slottsskogens utbredning där Vegagatan tar vid. Under sommarmånaderna har föreningar erbjudits möjlighet att ansvara för serveringen där på lördagarna mellan 10 och 17. Manhem har träffat överenskommelse om att sköts ruljangsen under lördagarna i juli med tjuvstart i morgon den 30 juni (då s.k. "Barnival" genomförs).

Man kan notera att Plikta är utrustat med ett större schackbord i sten (som rymmer två schackspel), strategiskt beläget i mitten av parken. Självklart räknar vi med att denna givna arena för schackglädje kommer att nyttjas av både manhemiter på besök och av schacksugen allmänhet. Och när du är på plats: tänk på att varje krona du spenderar i serveringen gynnar din schackklubb!

Självklart kommer medlemmar att behövas som bidrar till att hålla i serveringen under de givna lördagarna. Om du kan tänka dig att dra ett strå till stacken, meddela dig till den ansvarige, Claes R. Nilsheden, på tel. 070 – 782 17 59!