Årsträff med Manhems krokodiler

Den 14 april var det dags för årets träff med klubbens stödförening Manhems krokodiler. Detta är ett viktigt sätt att ge möjligheten att visa sitt stöd för klubben genom inbetalning av något av stödbeloppen 600 kronor (för storkrokodiler) och 250 kronor (för krokodiler). Under året 2010-2011 var dessa 23 både av arten storkrodiler och av krokodiler. Som var och en kan inse är  detta stöd mycket väsentligt för klubben och detta gäller såväl då det sammanlagda stödbeloppet är högst ansenligt men också som det är en tydlig fingervisning om medlemsnöjdhet. Krokodilernas namn visas på två tavlor i klubbens kök.

Varje år bjuds stödmedlemmarna på en årsträff som denna gång bestod av att klubbens förstalagsspelare, tillika juniortränare, Magnus Carlhammar på sitt ödmjuka vis gav en partivisning för de församlade.

Inbetalningarna för året 2011-2012 har börjat att flyta in till stödföreningens plusgiro 628 66 93 – 4 och som var och en kan notera är åren något i otakt mellan klubben och dess stödförening. Men det är ju tanken som räknas!