Manhemiter på förbundsläger

Under de gångna dagarna (lördag-tisdag) genomfördes Sveriges Schackförbnds lägerdagar i halländska Strandgården utanför Halmstad. Manhems ungdomsverksamhet fanns representerad av Leonardo Aira, Olof Sanchez, Ossian Jansson, Simon Torell, Hannes Ryberg och Johanna Nabbing i tillägg till att Johannes Aira och undertecknad ingick i tränarstaben.