Ny i Schacket genomförd med nio nya manhemiter

Efter fem kurstillfällen är vårens omgång av Ny i Schacket avslutad. Denna gång fylkades nio nya manhemiter under kursledaren Patrik Abrahamssons ledning och efter avslutad kurs deltar sex av dessa i vårmästerskapet.

Deltagarna i Ny i Schacket, modell ht 2010: stående fr v Martin Lindqvist, Edvin Johansson, kursledaren Patrik Abrahamsson, Fredrik Sandberg, Johan Ersson, Leonardo Solar, Rikard Edland och Martin Larsson; sittande fr v Martin Sahlmén, Markus Andersson och Yusef Kamal. Ivan Cavar saknas på bilden.

Ny i Schacket våren 2012, till vänster kursledaren Patrik Abrahamsson och till höger om honom Simon Nilsson, Jonas von Essen, Anders Bülow och Oscar Wellenstam.  Dessa kursdeltagare var med i Vårmästerskapet liksom Martin Åhlin. Med på kursen men inte vid fototillfället var även Emil Jörgensen, Octavius Orkan Kumral och Sirin Öngurur.

Foto: Patrik Abrahamsson via ombud.