Tag chansen att vara med i Problem-KM på tisdag!

Tiden närmar sig för återupplivandet av det tidigare traditionella KM i problemlösning. Tidpunkten för detta är tisdagen den 7 februari kl. 18.30, samtidigt med finalspelet i Krokodil Cup. Göteborgs-Postens schackskribent Krister Berg är som nog många noterat en varm problemvän och den som fängslats av hans urval av vackra problem i G-P glädjer sig säkert över att Krister utlovat ett urval problem till tisdagens KM. Vidga din schackliga horisont! Ställ upp! Problemen kommer självklart att gås igenom och förklaras efteråt-

För att befrämja problemintresset i klubben är avgiften satt till noll. Något för varje schackvän!